Disclaimer

 

 

 

Bladmuziek Piano . nl

Je piano bladmuziek downloaden

doe je hier snel, veilig en niet duur!

Bladmuziek piano . nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter te allen tijde voorkomen. Bladmuziek piano . nl alsmede alle (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, noch voor problemen (in)direct veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via alle uitingen, die met deze online bladmuziek website te maken hebben. Daarnaast kan Bladmuziek Piano . nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele technische storingen, die voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van het gebruik van deze website en/of de door haar aangeboden piano muziek.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bladmuziek Piano . nl is het niet toegestaan downloads, partituren, informatie, beeldmateriaal, logo's en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, dan wel op een andere wijze te verspreiden.